top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 §  ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä Womankind boudoir by Pauliina Tähkäpää tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Pauliina Tähkäpää (Womankind)
Y-tunnus: 2522150-4
www.womankindboudoir.com

Osoite: Poste Restante, 99130 Sirkka

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Pauliina Tähkäpää
+358 45 154 9929
hello@pauliinatahkapaa.com
Osoite: Poste Restante, 99130 Sirkka

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa yrityksen y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen
henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.


Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. 
 

Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin lopussa olevaa peruuttamismahdollisuutta (”If you feel you received it by mistake or wish to unsubscribe, please click here.” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä kehittääksemme sivustoa, tarjotaksemme sinulle erinomaisen sivustokokemuksen ja auttaaksemme sivustoamme toimimaan tehokkaasti. 

 

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Seuraavat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen hello@pauliinatahkapaa.com.7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, asiakaspalavereissa, asiakassuhteen syntyessä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

 


8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Fennoa Oy:lle asiakaslaskutusta varten. Fennoa Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://fennoa.com/tietosuojaseloste/

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun asiakaskuvien osalta salasanalla suojatusti. Pixieset Media Inc on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädän niin vaatiessa. Rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka voivat tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta näiden palveluiden toteuttamiseksi.9. Käsittelyn kesto

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta sekä huolellisuutta. Ulkoisilla Internet- palvelimilla rekisteritiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti sekä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

Kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.

bottom of page