TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 §  ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä Pauliina Tähkäpää Photographyn (Womankind) tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Pauliina Tähkäpää Photography
Y-tunnus: 2522150-4
www.pauliinatahkapaa.com

Osoite: Poste Restante, 21570 Sauvo

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Pauliina Tähkäpää-Fredman
+358 40 729 7144
hello@pauliinatahkapaa.com
Osoite: Poste Restante, 21570 Sauvo

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen. 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa yrityksen y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 

 

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Seuraavat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen hello@pauliinatahkapaa.com.



7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, asiakaspalavereissa, asiakassuhteen syntyessä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

 


8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Avisor Accounting Oy:lle asiakaslaskutusta varten. Avisor Accounting Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: http://www.avisor.fi/tuki/tietosuoja/rekisteri-ja-tietosuojaseloste/

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun asiakaskuvien osalta salasanalla suojatusti. Pixieset Media Inc on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Pauliina Tähkäpää Photography ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.



9. Käsittelyn kesto

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

10. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta sekä huolellisuutta. Ulkoisilla Internet- palvelimilla rekisteritiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti sekä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

Kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.